Pomiary oświetlenia ewakuacyjnego

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych, w tym oświetlenia ewakuacyjnego powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku, można stwierdzić, iż nadzór i kontrole oświetlenia ewakuacyjnego są obowiązkowe.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) – dalej r.o.p.b. wskazuje, że oświetlenie ewakuacyjne jest jednym z urządzeń przeciwpożarowych.

Wykonywane przez nas pomiary są honorowane m.in. przez Staż Pożarną, Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne, Państwową Inspekcję Pracy.Pomiary wykonujemy w obiektach mieszkalnych, przemysłowych, handlowo-usługowych, magazynowych, biurowych i innych. Podczas wykonywania pomiarów używamy wyłącznie mierników posiadających ważne świadectwo wzorcowania.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress